Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1845 Berghem, Berghems kyrka J N & C Söderling, ( - )
Ny orgel, med äldre material 1928 Berghem, Berghems kyrka Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB, ( 1860 - )
Inventering 2006 - 2008 Berghem, Berghems kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Berghem, Berghems kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man. I C - g3
Borduna 16'
Principal 8'
Gamba 8'
Fl. harm. 8'
Oktava 4'
Trumpet 8'
 
Man. II C - g3
Violin-principal 8'
Salicional 8'
Voix Celeste 8'
Gedackt 8'
Fl. okt. 4'
 
Ped. C - f1
Subbas 16'
Violoncell 8'
 
Koppel & kombinationer info: I/P II/P II/I, 2 kombinationer (fria), 4 kombinationer (fasta), crescendo, 'oktaven lägre i man. II på man. I', 'oktaven högre inom man I', 'oktaven lägre inom man II'
Antal ljudande stämmor: 13
Antal transmissioner: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1845
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Nej
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Magasinbälg
Antal bälgar: 1


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät:
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät:
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: