Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1945 Tostared, Tostareds kyrka Wedrup, Bo ( 1897 - 1969)
Ny orgel 1971 Tostared, Tostareds kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Dispositionsförändring 1971 <--> 2006 Tostared, Tostareds kyrka Anonymous, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Tostared, Tostareds kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Tostared, Tostareds kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Huvudverk C - g3
Gedakt 8'
Rörflöjt 4'
Principal 4'
Gemshorn 2'
Mixtur 3 ch
 
Svällverk C - g3
Spetsflöjt 8'
Koppelflöjt 4'
Principal 2'
Sesquialtera II ch
Sifflöjt 1'
Regal 8'
Tremulant
Svällare
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
Gedakt 8'
Kvintadena 4'
 
Koppel & kombinationer info: I/P II/P II/I
Antal ljudande stämmor: 14
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Magasinbälg
Antal bälgar: 1


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Nej
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: