Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1874 Fotskäl, Fotskäls kyrka Söderling, Johan Niklas ( 1802-03-05 - 1890-03-23)
Dispositionsförändring 1874 <--> 1990 Fotskäl, Fotskäls kyrka Anonymous, ( - )
Restaurerad 1990 Fotskäl, Fotskäls kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 2006 - 2008 Fotskäl, Fotskäls kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Fotskäl, Fotskäls kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
I man C - f3
Principal 16'
Borduna 16'
Principal 8'
Dubbelfleut 8'
Viola di Gamba 8'
Oktava 4'
Oktava 2'
Cornetto 2'
Trumpet 8'
 
II man C - f3
Gedacht 8'
Salicional 8'
Vox Retu. 8'
Rörfleut 4'
Dolcian 8'
 
Ped. C - e1
Subbas 16'
Principal 8'
Bordun Gedacht 8'
Oktava 4'
Basun 16'
 
Koppel & kombinationer info: I man + Ped, I + II man unison, Piano - Forte
Antal ljudande stämmor: 19
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Ja, Principal 8'
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Kubbälg
Antal bälgar: 4


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Nej
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: