Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1865 Surteby, Surteby kyrka Ahlstrand, J F ( - )
Restaurerad och utökad 1926 Surteby, Surteby kyrka Lindegren, M J & H ( - )
Renoverad 1958 Surteby, Surteby kyrka Anonymous, ( - )
Ny orgel, med äldre material 1972 Surteby, Surteby kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 2006 - 2008 Surteby, Surteby kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Surteby, Surteby kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
I man C - g3
Gedakt 8'
Fugara 8'
Principal 4'
Spetsflöjt 4'
Gemshorn 2'
Mixtur 3 ch
 
II man C - g3
Rörflöjt 8'
Ged.flöjt 4'
Principal 2'
Larigot 1 1/3'
Ters 1 3/5'
Regal 8'
Tremolo
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
Gedakt 8'
Kvintadena 4'
Fagott 16'
 
Koppel & kombinationer info: I-Ped, II/Ped, II/I
Antal ljudande stämmor: 16
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1865
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Magasinbälg
Antal bälgar: 1


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Ja enstaka stämmor i pedalen
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: