Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1797 Älvsåker, Älvsåkers kyrka Anonymous, ( - )
Ny orgel, äldre material? 1844 Älvsåker, Älvsåkers kyrka Söderling, Johan Niklas ( 1802-03-05 - 1890-03-23)
Ny orgel, äldre material? 1920 Älvsåker, Älvsåkers kyrka A Magnussons orgelbyggeri AB, ( - )
Ny orgel, äldre material? 1968 Älvsåker, Älvsåkers kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Älvsåker, Älvsåkers kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Älvsåker, Älvsåkers kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV I C - g3
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Hålflöjt 2'
Mixtur 3 kor
 
SV II C - g3
Gedackt 8'
Koppelflöjt 4'
Principal 2'
Sesquialtera 2 kor
Rörskalmeja 8'
Tremulant
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
Borduna 8'
Kvintadena 4'
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, II/I
Antal ljudande stämmor: 12
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1844
Fasadhistorik:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: