Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1886 Förlanda, Förlanda kyrka Lindegren, M J & H ( - )
Ombyggd 1950 - 1959 Förlanda, Förlanda kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Ny orgel, med äldre material 1971 Förlanda, Förlanda kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 2006 - 2008 Förlanda, Förlanda kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Förlanda, Förlanda kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
I C - g3
Rörflöjt
Principal
Spetsflöjt fr 1950-talet
Gemshorn
Mixtur 3 ch
Trumpet
 
II C - g3
Gedakt
Fugara 1886
Koppelflöjt
Principal
Nasat 1 1/3 
Tremulant
 
Ped. C - f1
Subbas 16 
Gedakt 1886
Nachthorn fr 1950-talet
Fagott 16 
 
Koppel & kombinationer info: II/I I/P II/P
Antal ljudande stämmor: 15
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1896
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Nej.
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Kubbälg
Antal bälgar: 1


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Troligen inte
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Ja.
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: