Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1725 Fjärås, Fjärås kyrka Cahman, Hans Henrich (ca 1640 - 1699-09-22)
Ny orgel, äldre material? 1804 Fjärås, Fjärås kyrka Strömblad, Lars ( 1743 - 1807)
Ny orgel, äldre material? 1896 Fjärås, Fjärås kyrka Molander, Salomon ( 1833-09-04 - 1905)
Ny orgel, med äldre material 1974 Fjärås, Fjärås kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Omintonerad 1984 Fjärås, Fjärås kyrka Anonymous, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Fjärås, Fjärås kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Fjärås, Fjärås kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3
Borduna 16' 1896
Principal 8' 1896
Fl. harmonique 8' 1896
Gamba 8' 1896
Oktava 4' 1896
Rörfl. 4' 1896
Oktava 2' 1896
Kornett III 
Mixtur
Trumpet 8'
 
SV C - g3
Rörfl. 8'
Salicional 8' 1896
Violin-princ. 4'
Fl. Oktaviant 4' 1896
Kvinta 2 2/3' 1896
Waldfl. 2'
Ters 1 3/5 
Zinka 8'
Scharf III 
Tremulant
 
PV C - f1
Subbas 16'
Principalbas 8' 1896
Gedacktbas 8' 1896
Oktavbas 4' 1896
Ped.Mixtur IV 
Basun 16'
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, I/II, tre fria kombinationer
Tillbehör: Cymbelstjärna
Antal ljudande stämmor: 25
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1896
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Nej
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Elektrisk
Typ av bälgar: Kilbälg
Antal bälgar: 4
Info bälgar/luftsystem: osäker på antalet


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät:
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Ja, se respektive stämma.
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: