Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1707 Onsala, Onsala kyrka Anonymous, ( - )
Ny orgel 1841 Onsala, Onsala kyrka Söderling, Johan Niklas ( 1802-03-05 - 1890-03-23)
Ombyggd och utökad 1885 Onsala, Onsala kyrka Molander, Salomon ( 1833-09-04 - 1905)
Ny orgel, med äldre material 1919 Onsala, Onsala kyrka A Magnussons orgelbyggeri AB, ( - )
Ny orgel, äldre material? 1962 Onsala, Onsala kyrka A Magnussons orgelbyggeri AB, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Onsala, Onsala kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Onsala, Onsala kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3
Rörflöjt 8' 1885/1962
Principal 4'
Täckflöjt 4'
Waldflöjt 2'
Mixtur 3 ch
Dulcian 8' 1919/1962
 
Manual II C - g3
Gedackt 8'
Rörflöjt 4'
Principal 2'
Täckflöjt 2'
Terzian 2 ch
Scharf 3 ch
 
Pedal C - f1
Subbas 16' 1919
Borduna 8' 1919
Koralbas 4'
 
Koppel & kombinationer info: I/P II/P II/I
Antal ljudande stämmor: 15
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1841
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Ja
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Dubbelfaltad kilbälg
Antal bälgar: 1


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Rörflöjt 8´(1885/1962)
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: