Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1984 Kullavik, Kullaviks kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 2006 - 2008 Kullavik, Kullaviks kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Kullavik, Kullaviks kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
I C - g3
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Waldflöjt 2'
Sesqualtera 2 ch
Mixtur 3 ch
Tremulant
 
II C - g3
Gedakt 8'
Hålflöjt 4'
Principal 2'
Nasat 1 1/3'
Tremulant
Svällare
 
Ped. C - f1
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: I/Ped, II/Ped, II/I
Antal ljudande stämmor: 10
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Ja
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Antal bälgar: 1


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Nej
Antikvarisk bedömning/att tänka på: