Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1760 Släp, Släps kyrka Hjortsberg, Gustaf Fredrik ( - )
Ny orgel 1858 Släp, Släps kyrka Söderling, Johan Niklas ( 1802-03-05 - 1890-03-23)
Ny orgel 1928 Släp, Släps kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Dispositionsförändring 1960 Släp, Släps kyrka Anonymous, ( - )
Ny orgel, med äldre material 1977 Släp, Släps kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Inventering 2006 - 2008 Släp, Släps kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Släp, Släps kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Huvudverk I C - g3
Borduna 16'
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Gamba 8' 1928
Oktava 4'
Fl. octaviante 4'
Kvinta 2 2/3'
Oktava 2'
Mixtur IV 
Cornett III 
Trumpet 8'
 
Svällverk II C - g3
Fugara 8' 1928
Gedackt 8'
Principal 4'
Koppelflöjt 4'
Oktavflöjt 2'
Nasat 1 1/3'
Sesquialtera II 
Scharf III 
Hautbois 8'
Tremulant
Svällare
 
Pedalverk C - f1
Subbas 16' 1928
Principalbas 8' 1928
Gedacktbas 8'
Oktava 4'
Alikvot II 
Rauchpipfe III 
Basun 16'
 
Koppel & kombinationer info: I/P II/P II/I
Antal ljudande stämmor: 27
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1858
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Magasinbälg
Antal bälgar: 1


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: --
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät:
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: