Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1800 Vallda, Vallda kyrka Schiörlin, Pehr ( 1736-06-06 - 1815-02-23)
Ny orgel, äldre material? 1913 Vallda, Vallda kyrka Lundén, Eskil ( 1881 - 1945)
Ny orgel, med äldre material 1967 Vallda, Vallda kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Dispositionsförändring 1990 <--> 1999 Vallda, Vallda kyrka Troje, Herwin ( - )
Inventering 2006 - 2008 Vallda, Vallda kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Vallda, Vallda kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
I man C - g3
Gedakt 8'
Principal 4'
Hålflöjt 4'
Waldflöjt 2'
Mixtur 3 ch
 
II man C - g3
Rörflöjt 8'
Koppelflöjt 4'
Principal 2'
Nasard 2 2/3'
Regal 8'
 
Pedal C - e1
Subbas 16' före 1967
Principal 8' oklart
Fagott 16'
 
Koppel & kombinationer info: HV + SV, Ped + HV, Ped + SV
Antal ljudande stämmor: 13
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1800
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Ja
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: --
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät:
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: