Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1870 Veddige, Veddige kyrka Setterquist, Erik Adolf ( 1809-07-03 - 1885-04-13)
Dispositionsförändring 1944 Veddige, Veddige kyrka Wedrup, Bo ( 1897 - 1969)
Utökad 1958 Veddige, Veddige kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Ny orgel, med äldre material 1972 Veddige, Veddige kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 2006 - 2008 Veddige, Veddige kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Veddige, Veddige kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
I C - g3
Principal
Gedakt
Oktava
Spetsflöjt
Oktava
Sesquialtera 2 ch
Mixtur 4 ch
Trumpet
 
II Sv C - g3
Rörflöjt
Spetsgamba
Principal
Gedaktflöjt
Gemshorn 2'
Nasat 1 1/3 
Scharf 2 ch
Krumhorn
Tremulant
 
Ped. C - f1
Subbas 16 
Principalbas
Gedakt
Oktava
Kvintadena
Mixtur 4 ch
Fagott 16 
 
Koppel & kombinationer info: I/P II/P II/I
Antal ljudande stämmor: 23
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1870
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Ja C-H Pr. 8
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Kubbälg
Antal bälgar: 1


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät:
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät:
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: