Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1972 Bua, Bua kapell A Magnussons orgelbyggeri AB, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Bua, Bua kapell Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Bua, Bua kapell
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man. C - g3
Gedackt 8'
Rörflöjt 4'
Principal 2'
Cymbel 2 chor
 
Ped. C - d1
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: Pedalkoppel
Antal ljudande stämmor: 5
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Ja
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Regulatorbälg
Antal bälgar: 1


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: --
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: --
Historia enligt enkät: --
Antikvarisk bedömning/att tänka på: