Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1938 Dagsås, Dagsås kyrka Wedrup, Bo ( 1897 - 1969)
Dispositionsförändring 1938 <--> 2006 Dagsås, Dagsås kyrka Anonymous, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Dagsås, Dagsås kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Dagsås, Dagsås kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man. I C - g3
Gedakt 8'
Täckflöjt 4'
Principal 4'
Mixtur 3 chor
 
Man. II C - g3
Rörgedakt
Gemshorn
Blockflöjt
Larigot 1 1/3 
Svällare
 
Pedal C - f1
Subbas 16 
Gedakt
 
Koppel & kombinationer info: II/I, I-Ped, II-Ped, Fri kombination
Antal ljudande stämmor: 10
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Ja, Principal 4'
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: --
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: --
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: