Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1951 Träslövsläge, Träslövsläge kyrka John Grönvall Orgelbyggeri AB, (fl. 1927 - fl. 1974)
Ny orgel, äldre material? 1995 Träslövsläge, Träslövsläge kyrka Thür, Walter ( - )
Inventering 2006 - 2008 Träslövsläge, Träslövsläge kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Träslövsläge, Träslövsläge kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
I  
Borduna 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktava 4'
Kvinta 3'
Oktava 2'
Mixtur 3 chor
Trumpet 8'
 
II  
Dubbelflöjt 8'
Fugara 8'
Principal 4'
Traversflöjt 4'
Voix celeste 8'
Waldflöjt 2'
 
Ped.  
Subbas 16'
Trombone 16'
Borduna 8'
Oktava 8'
 
Koppel & kombinationer info: I/II, P/I, P/II,
Tillbehör: Tremulant
Antal ljudande stämmor: 18
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Ja
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Övrig info:


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: --
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: