Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1808 Valinge, Valinge kyrka Strömblad, Lars och Lorentz ( - )
Ny orgel, äldre material? 1853 Valinge, Valinge kyrka Ahlstrand, J F ( - )
Ny orgel, äldre material? 1891 Valinge, Valinge kyrka Salomon Molander & Comp, ( - )
Ny orgel, äldre material? 1958 Valinge, Valinge kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 2006 - 2008 Valinge, Valinge kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Valinge, Valinge kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Huvudverk Man I C - g3
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktava 4'
Gedaktflöjt 4'
Oktava 2'
Kvinta 2 2/3'
Mixtur 3 ch
 
Svällverk Man II C - g3
Spetsflöjt 8'
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Kvintadena 4'
Gemshorn 2'
Sifflöjt 1'
Sesquialtera 2 ch
Scharff 3 ch
Krummhorn 8'
Tremulant
 
Ped. C - f1
Subbas 16'
Oktavbas 8'
Koralbas 4'
Nachthorn 2'
Mixtur 3 ch
 
Koppel & kombinationer info: I/Ped, II/Ped, II/I, 16'II/I, Aut.ped., Tutti, Fri komb. man I, Fri komp. man II
Antal ljudande stämmor: 21
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1891
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Nej
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Kubbälg


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät:
Historia enligt enkät: --
Antikvarisk bedömning/att tänka på: