Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1867 Gunnarp, Gunnarps kyrka Nilsson, Carl ( - fl. 1861)
Ombyggd 1913 Gunnarp, Gunnarps kyrka Lundén, Eskil ( 1881 - 1945)
Flyttad 1945 <--> 1949 Gunnarp, Gunnarps kyrka Anonymous, ( - )
Ny orgel, med äldre material 1960 Gunnarp, Gunnarps kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Renoverad och utökad 1986 Gunnarp, Gunnarps kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 2006 - 2008 Gunnarp, Gunnarps kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Gunnarp, Gunnarps kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
I C - g3
Principal 8'
Fugara 8'
Principal 4'
Gedacktflöjt 4'
Gemshorn 2'
Sesqualtera 2'
Mixtur 3 ch
 
II C - g3
Gedackt 8'
Spetsflöjt 4'
Kvintadena 4'
Principal 2'
Sifflöjt 1'
Regal 8'
Tremulant
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
Principal 8'
Koralbas 4'
Flöjt 2'
 
Koppel & kombinationer info: I+ped, II+ped, I+II
Antal ljudande stämmor: 17
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1867
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Nej
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Kubbälg


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Vet ej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät:
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: