Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1804 Falkenberg, S:t Laurentii Schwan, Olof ( 1744-10-18 - 1812-04-15)
Ny orgel, äldre material? 1954 Falkenberg, S:t Laurentii Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Ny orgel 1978 Falkenberg, S:t Laurentii Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Inventering 2006 - 2008 Falkenberg, S:t Laurentii Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Falkenberg, S:t Laurentii
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Huvudverk C - g3
Principal 8'
Gedakt 8'
Gamba 8'
Oktava 4'
Koppelflöjt 4'
Valdflöjt 2'
Mixtur IV 
Rörskalmeja 8'
Tremulant
 
Svällverk C - g3
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Tvärflöjt 4'
Principal 2'
Nasat 1 1/3'
Sesquialtera II 
Tremulant
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
Borduna 8'
Oktava 4'
 
Koppel & kombinationer info: Tre normalkoppel
Antal ljudande stämmor: 17
Typ av pedal: Självständig
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: ja
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem:


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät:
Historia enligt enkät: --
Antikvarisk bedömning/att tänka på: