Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1970 Varberg, Varbergs kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Inventering 2006 - 2008 Varberg, Varbergs kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Varberg, Varbergs kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning
Position: Nära koret
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3
Gedakt 8'
Rörflöjt 4'
Principal 2'
Scharf II 
 
Antal ljudande stämmor: 4
Fasadpipor info: Ljudande, Principal 2'.
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Regulatorbälg


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: