Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel <--> 1735 Varberg, Varbergs kyrka Anonymous, ( - )
Ny orgel 1735 Varberg, Varbergs kyrka Cahman, Johan Niclas (bapt. 1680-01 - 1737-06-18)
Förstörd 1767 Varberg, Varbergs kyrka --, ( - )
Ny orgel 1792 Varberg, Varbergs kyrka Everhardt d ä, Johan ( - )
Ny orgel, äldre material? 1850 Varberg, Varbergs kyrka Söderling, Johan Niklas ( 1802-03-05 - 1890-03-23)
Ny orgel, äldre material? 1924 Varberg, Varbergs kyrka A Magnussons orgelbyggeri AB, ( - )
Ny orgel, äldre material? 1966 Varberg, Varbergs kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Inventering 2006 - 2008 Varberg, Varbergs kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Varberg, Varbergs kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Huvudverk C - f3
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktava 4'
Spetsflöjt 4'
Kvinta 2 2/3'
Oktava 2'
Mixtur 5 chor
Terscymbel 3 chor
Dulcian 16'
Trumpet 8'
 
Svällverk C - f3
Trägedakt 8'
Principal 4'
Ged.flöjt 2'
Blockflöjt 2'
Nasat 1 1/3'
Sesquialtera 2 chor
Scharf 3 chor
Bärpfeife 8'
Tremulant
 
Bröstverk C - f3
Rörflöjt 8'
Koppelflöjt 4'
Principal 2'
Gemshorn 2'
Oktava 1'
Terzian 2 chor
Cymbel 2 chor
Regal 8'
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
Principal 8'
Borduna 8'
Flöjt 4'
Kvintadena 2'
Alikvot 3 chor
Mixtur 3 chor
Fagott 16'
Trumpet 8'
Skalmeja 4'
 
Koppel & kombinationer info: Sedvanliga
Antal ljudande stämmor: 36
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1792
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: --
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät:
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: