Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1790 Skredsvik, Skredsviks kyrka Everhardt d ä, Johan ( - )
Avyttrad 1865 Skredsvik, Skredsviks kyrka Anonymous, ( - )
Ny orgel 1865 Skredsvik, Skredsviks kyrka J N & C Söderling, ( - )
Ny orgel, äldre material? 1932 Skredsvik, Skredsviks kyrka H Lindegren, ( 1930 - 1956)
Dispositionsförändring 1970 Skredsvik, Skredsviks kyrka John Grönvall Orgelbyggeri AB, (fl. 1927 - fl. 1974)
Renoverad 1987 Skredsvik, Skredsviks kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Skredsvik, Skredsviks kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Skredsvik, Skredsviks kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV I  
Borduna 16'
Principal 8'
Flöjt 8'
Oktava 4'
Oktava 2'
Trumpet 8'
 
SV II  
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Violin 8'
Gedaktflöjt 4'
Kvinta 2 2/3'
 
Ped.  
Subbas 16'
Koralbas 4'
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, II/I, 4'I/I, 16'II/II
Tillbehör: Register crescendo
Antal ljudande stämmor: 13
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: nej
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: --


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: --
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: --
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: