Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1982 Herrestad, Herrestads kyrka Krohn, Troels ( 1910 - 1988)
Inventering 2006 - 2008 Herrestad, Herrestads kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Herrestad, Herrestads kyrka
Position: Nära koret
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3
Spetsflöjt 8'
Principal 4'
Koppelflöjt 4'
Blockflöjt 2'
Quintian II ch
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: Man/Ped
Antal ljudande stämmor: 6
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Ja delar av Principal 4'
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Magasinbälg
Antal bälgar: 1


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: --
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: --
Historia enligt enkät: Nybyggd 1982
Antikvarisk bedömning/att tänka på: