Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1869 Kareby, Kareby kyrka Söderling, Johan Niklas ( 1802-03-05 - 1890-03-23)
Ombyggd 1948 Kareby, Kareby kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( - )
Ny orgel 1968 Kareby, Kareby kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 2006 - 2008 Kareby, Kareby kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Kareby, Kareby kyrka
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV I C - g3
Rörflöjt 8'
Fugara 8'
Principal 4'
Täckflöjt 4'
Gemshorn 2'
Mixtur 3-4 ch
 
SV II C - g3
Gedakt 8'
Rörflöjt 4'
Principal 2'
Larigot 1 1/3'
Scharff 2 ch
Regal 8'
Tremulant
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
Principal 8'
Oktava 4'
Kvintadena 2'
 
Koppel & kombinationer info: I-Ped, II-Ped, I-II
Antal ljudande stämmor: 16
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1868
Fasadbyggare: Söderling, Johan Niklas ( 1802-03-05 - 1890-03-23)
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Matarbälg


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät:
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Nej.
Äldre material i orgel:
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: