Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentera orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1978 Falköping, Fredriksbergs kyrka Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Inventering 1989 Falköping, Fredriksbergs kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Falköping, Fredriksbergs kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Falköping, Fredriksbergs kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: På golvet i norr
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Hv C - g3
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Koppelflöjt 4'
Svegel 2'
Mixtur 4 ch
Dulcian 8'
Tremulant
 
Sv C - g3
Gedackt 8'
Salicional 8'
Voix-celeste 8'
Waldflöjt 4'
Nasat 2 2/3'
Principal 2'
Ters 1 3/5'
Scharf 2 ch
Tremulant
Svällare
 
P C - f1
Subbas 16'
Flöjt 8'
Kvintadena 4'
Fagott 16'
 
Koppel & kombinationer info: II-I, I-Ped, II-Ped
Antal ljudande stämmor: 18
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1978
Fasadbyggare: Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Orgeln fungerar väl.
Vårdbehov: Regelbunden översyn.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens sena fas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God