Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentera orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1887 Nykyrka, Nykyrka kyrka Åkerman & Lund, Stockholm, ( - )
Ombyggd 1927 Nykyrka, Nykyrka kyrka E. A. Setterquist & Son, ( 1874 - 1940)
Ny orgel, äldre material? 1972 Nykyrka, Nykyrka kyrka Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Inventering 1989 Nykyrka, Nykyrka kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Nykyrka, Nykyrka kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Nykyrka, Nykyrka kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3
Ged.-Pommer 16'
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Oktava 4'
Gedackt 4'
Cornett 3 ch
Oktava 2'
Mixtur 4-5 ch
Trumpet 8'
 
BV C - g3
Gedackt 8'
Fugara 8'
Kvintadena 4'
Koppelflöjt 4'
Principal 2'
Sifflöjt 1'
Scharf 3 ch
Sesquialtera 2 ch
Dulcian 8'
Tremulant
Svällare
 
P C - f1
Subbas 16'
Principal 8'
Ged.-flöjt 4'
Rauschkvint 2 ch
Fagott 16'
Skalmeja 4'
 
Koppel & kombinationer info: BV-HV, HV-P, BV-P
Antal ljudande stämmor: 24
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1972
Fasadarkitekt: Stalin, Lars ( - )
Fasadbyggare: Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 2
Info bälgar/luftsystem: En regulatorbälg under HV
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Intonation: God
Klangstyrka: Stark för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God