Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentera orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1872 Norra Hestra, Norra Hestra kyrka E. A. Setterquist, ( 1835 - 1874)
Ny orgel, äldre material? 1925 Norra Hestra, Norra Hestra kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Ny orgel, äldre material? 1969 Norra Hestra, Norra Hestra kyrka Herman Eule, Bautzen, DDR, ( - )
Inventering 1989 Norra Hestra, Norra Hestra kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Norra Hestra, Norra Hestra kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Orgelfasad


Dokument:
Plats: Norra Hestra, Norra Hestra kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Hv C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Gemshorn 2'
Sesquialtera 2 chor
Mixtur 3 chor
 
Sv C - g3 (56 keys)
Gedackt 8'
Koppelflöjt 4'
Principal 2'
Zimbel 2 chor
Regal 8'
Tremulant
Svällare
 
Ped C - f3 (30 keys)
Subbass 16'
Spetsflöjt 8'
Koralbass 4'
 
Koppel & kombinationer info: Sv - Hv, Hv - Ped, Sv - Ped
Antal ljudande stämmor: 13
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1969
Fasadbyggare: Herman Eule, Bautzen, DDR, ( - )
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se bebyggelseregistret.
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem: Kunde ej inspekteras
Manuell pumpning möjlig: nej
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Fungerar överlag väl.
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Materialkvalitet: Mindre god. Mycket plast.
Ursprunglighet: Tysk orgelbyggare.
Övrig info: