Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentera orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1861 Fröjered, Fröjereds kyrka Söderling, Johan Niklas ( - )
Inventering 1989 Fröjered, Fröjereds kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Restaurerad 1994 - 1995 Fröjered, Fröjereds kyrka Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Inventering 2013 - 2014 Fröjered, Fröjereds kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Fröjered, Fröjereds kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - f3
Borduna 16 fot
Principal 8 fot
Gedacht 8 fot
Fugara 8 fot
Octava 4 fot Bas
Octava 4 fot Disc.
Täckflöjt 4 fot
Oktava 2 fot
Trumpet 8 fot Bas
Trumpet 8 fot Disc.
 
Pedal C - f0
Bihängd  
 
Tillbehör: Calcant, Sperrventil
Antal ljudande stämmor: 8
Typ av pedal: Bihängd
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1861
Fasadbyggare: Söderling, Johan Niklas ( - )
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Manuell pumpning möjlig: ja
Övrig info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Klassicism
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Ursprunglighet: