Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentera orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1865 Torsö, Torsö kyrka Söderling, Johan Niklas ( - )
Ny orgel, med äldre material 1953 Torsö, Torsö kyrka Frederiksborgs Orgelbyggeri, ( 1945 - 1988)
Inventering 1989 Torsö, Torsö kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Torsö, Torsö kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Torsö, Torsö kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Huvudverk C - f3
Principal 8' 1865
Gedackt 8' 1865
Oktava 4' 1865
Flöjt 4' 1865
Oktava 2'
Mixtur 4 ch
 
Öververk C - f3
Rörflöjt 8'
Gemshorn 4'
Blockflöjt 2'
Sesquialtera 2 ch
Cymbel 3 ch
Svällare
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
Oktava 8'
Nachthorn 4'
 
Koppel & kombinationer info: P+II, P+I, I+II
Antal ljudande stämmor: 14
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1865
Fasadbyggare: Söderling, Johan Niklas ( - )
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Enkelfaltad viktbelastad parallellbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: I tekniskt mindre gott skick.
Vårdbehov:
Skador/fel:
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Historiskt sammansatt
Konstruktionskvalitet: God.
Materialkvalitet: God.
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: