Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentera orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1892 Barne-Åsaka, Barne-Åsaka kyrka Johannes Magnusson, ( 1888 - 1923)
Ny orgel, med äldre material 1965 Barne-Åsaka, Barne-Åsaka kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Inventering 1989 Barne-Åsaka, Barne-Åsaka kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Barne-Åsaka, Barne-Åsaka kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Barne-Åsaka, Barne-Åsaka kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Ged.-flöjt 4'
Svegel 2'
Mixtur 4 ch
 
BV C - g3 (56 keys)
Gedackt 8'
Blockflöjt 4'
Principal 2'
Nasat 1 1/3'
Scharf 3 ch
Krumhorn 8'
Tremulant
Svällare
 
P C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Principal 8'
Nachthorn 4'
Fagott 16'
 
Koppel & kombinationer info: BV-HV, HV-P, BV-P
Antal ljudande stämmor: 15
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1892
Fasadbyggare: Johannes Magnusson, ( 1888 - 1923)
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomlig
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Gott
Vårdbehov: Regelbunden översyn.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Ursprunglighet:
Personhistoria:
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Övrig info: