Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1803 Mofalla, Mofalla kyrka ?, ( - )
Ej i bruk 1850 <--> 1900 Mofalla, Mofalla kyrka ?, ( - )
Flyttad 1934 Mofalla, Mofalla kyrka ?, ( - )
Införskaffad 1900 <--> 1955 Skara, Härjevads gamla kyrka ?, ( - )
Inventering 1989 Skara, Härjevads gamla kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Skara, Härjevads gamla kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Skara, Härjevads gamla kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: I koret, till vänster om altaret
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man C - d3 (51 keys)
Gedakt
Flöjt
 
Antal ljudande stämmor: 2
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1803
Fasadbeskrivning: Koffert orgel
Typ av bälgar: Parallellbälg med matare
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Ok
Vårdbehov: Stämning och genomgång
Skador/fel: Nej
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Klassicism
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: Ok
Ursprunglighet: Från Mofalla kyrka