Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1947 Grude, Grude kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Ny orgel, äldre material? 1968 Grude, Grude kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 1989 Grude, Grude kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Grude, Grude kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Grude, Grude kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Waldflöjt 2'
Scharff 2 ch.
 
Manual II C - g3 (56 keys)
Gedakt 8'
Rörflöjt 4'
Principal 2'
Regal 8'
Tremolo
Svällare
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: I-ped., II-ped., II-I
Antal ljudande stämmor: 9
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret.
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov:
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God