Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1962 Eriksberg, Eriksbergs gamla kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 1989 Eriksberg, Eriksbergs gamla kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Eriksberg, Eriksbergs gamla kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Eriksberg, Eriksbergs gamla kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3 (56 keys)
Gedakt 8'
Principal 4'
Flöjt 4'
Gemshorn 2'
Mixtur 2 ch.
 
Pedal C - d1 (27 keys)
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: I-ped.
Antal ljudande stämmor: 6
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadbyggare: Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Fasadpipor info: Ljudande. Principal 4' C-b0.
Fasadbeskrivning: Se bebyggelseregistret.
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Intonation: God
Klangstyrka: Stark för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God