Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1887 Torbjörntorp, Torbjörntorps kyrka Johansson, Mösseberg, J A ( - )
Ny orgel, äldre material? 1941 Torbjörntorp, Torbjörntorps kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Inventering 1989 Torbjörntorp, Torbjörntorps kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Torbjörntorp, Torbjörntorps kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Torbjörntorp, Torbjörntorps kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktava 4'
Hålflöjt 4'
Oktava 2'
Mixtur 3 chor
 
Manual II C - g3
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Gemshorn 4'
Blockflöjt 2'
Ters 1 3/5'
Larigot 1 1/3'
Svällare
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
Koralbas 4'
 
Koppel & kombinationer info: Pedalomväxling, I/Ped., II/Ped., 4'II/Ped., 16' II/I., II/I., 4' II/I,. Handregister, Fri Kombination I, Tutti
Tillbehör: Kalkant
Antal ljudande stämmor: 14
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Fristående
Fasadens datum: 1887
Fasadarkitekt: Ekholm, Carl Fredrik ( 1857 - 1891)
Fasadbyggare: Johansson, Mösseberg, J A ( - )
Fasadhistorik:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Enkelfaltad parallellbälg
Antal bälgar: 2
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomlig
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens tidiga fas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Magasinerat material: