Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1885 Näs, Näs kyrka Johansson, Mösseberg, J A ( - )
Dispositionsförändring 1952 Näs, Näs kyrka Liareds Orgelbyggeri, Liared, ( - )
Inventering 1989 Näs, Näs kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Näs, Näs kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Näs, Näs kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man C - f3
Borduna 16 Fot. B
Rörflöjt 8 Fot.
Gamba 8 Fot.
Principal 4'
Spetsflöjt 4'
Oktava 2'
Scharf 2 kor
 
Ped C - d1
Bihängd  
 
Koppel & kombinationer info: Pedalkoppel, Oktavkoppel
Antal ljudande stämmor: 7
Typ av pedal: Bihängd
Spelbordsplacering: Fristående
Fasadens datum: 1885
Fasadpipor info: Ej ljudande
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomlig
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov: Orgeln i behov av översyn
Intonation: Mindre välgjord
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Historiskt sammansatt
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Ursprunglighet: Orgeln är omdisponerad 1952.
Magasinerat material: