Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1883 Ryda, Ryda kyrka Johansson, Mösseberg, J A ( - )
Ny orgel, med äldre material 1962 Ryda, Ryda kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Inventering 1989 Ryda, Ryda kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Ryda, Ryda kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Ryda, Ryda kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
RP C - g3 (56 keys)
Gedackt 8'
Blockflöjt 4'
Principal 2'
Nasat 1 1/3'
Scharf II chor
Dulcian 8'
 
HV C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Flöjt 4'
Gemshorn 2'
Sesquialtera II chor
Mixtur III chor
Svällare
 
P C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Oktavbas 8'
Kvintadena 4'
Nachthorn 2'
 
Koppel & kombinationer info: RP-HV, HV-P, RP-P
Antal ljudande stämmor: 16
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1883
Fasadbyggare: Ekberg, Fredrik Reinhold ( 1837 - 1898)
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomlig
Källor info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Orgeln är ostämd.
Vårdbehov:
Skador/fel: Mögel
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Antikvarisk bedömning/att tänka på: