Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1867 Trävattna, Trävattna kyrka Holmkvist, Liared, P A ( - )
Avyttrad 1895 Trävattna, Trävattna kyrka ?, ( - )
Införskaffad 1895 Vättak, Vättaks kyrka ?, ( - )
Renoverad och utökad 1969 Vättak, Vättaks kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Inventering 1989 Vättak, Vättaks kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Vättak, Vättaks kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Vättak, Vättaks kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: I norra korsarmen
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - f3
Gedakt 8'
Principal 4'
Flöjt 4'
Svegel 2'
Kvinta 1 1/3'
 
Pedal C - d1
Bihängd  
 
Antal ljudande stämmor: 5
Typ av pedal: Bihängd
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Historiskt sammansatt
Ursprunglighet: