Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1962 Trollhättan, Götalundens kyrka A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Inventering 1989 Trollhättan, Götalundens kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Flyttad 1992 Trollhättan, Götalundens kyrka ?, ( - )
Införskaffad 1992 Trollhättan, Skogshöjdens kyrka ?, ( - )
Avyttrad 2002 Trollhättan, Skogshöjdens kyrka ?, ( - )
Plats: Trollhättan, Skogshöjdens kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Orgelbyggare/Upphovsperson: ?, ( - )
Datum: 2002
Aktivitet: Avyttrad
Aktivitet info:
Källor info:
Litteratur: Litteratur saknas.