Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1828 Rommele, Rommele kyrka Söderling, Göteborg, Mårten Bernhard ( - )
Ny orgel, med äldre material 1935 Rommele, Rommele kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Ny orgel, med äldre material 1974 Rommele, Rommele kyrka A. Mårtenssons Orgelfabrik AB, ( 1909 - )
Inventering 2006 - 2008 Rommele, Rommele kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Inventering 2013 - 2014 Rommele, Rommele kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Rommele, Rommele kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3 (56 keys)
Gedackt 8'
Flute harmonique 8'
Salicional 8'
Principal 4'
Rörflöjt 4'
Waldflöjt 2' B/D
Mixtur 3 chor
Svällare
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: Man/Ped
Antal ljudande stämmor: 8
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1829
Fasadbyggare: Söderling, Göteborg, Mårten Bernhard ( - )
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Ljudande: Principal 4': C-b1.
Fasadbeskrivning:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Gott
Vårdbehov: Regelbunden översyn
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Materialkvalitet: God
Ursprunglighet: God
Antikvarisk bedömning/att tänka på: