Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1705 Mariestad, Mariestads domkyrka Cahman, Johan Niclas (ca 1679 - 1737)
Avyttrad 1864 Mariestad, Mariestads domkyrka ?, ( - )
Uppsatt 1864 Kölingared, Kölingareds kyrka Johansson, Liared, Svante ( - )
Renoverad 1964 Kölingared, Kölingareds kyrka Jacoby Orgelverkstad AB, ( 1960 - ca 1982)
Inventering 1989 Kölingared, Kölingareds kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Kölingared, Kölingareds kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Orgelfasad


Dokument:
Plats: Kölingared, Kölingareds kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - f3 (54 keys)
Quintadena 16 fot 1705
Principal 8 fot 1705
Flagflöjt 8 fot 1705
Fugara 8 fot 1864
Octava 4 fot 1864
Flöjt 4 fot 1705
Quinta 3 fot 1705
Octava 2 fot 1705
Mixtur IV chor 2005
Trumpet 8 fot 2013
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Untersatz 16 fot 1705/1964
Principal 8 fot 1705/1864/2005
Octava 4 fot 1705/1864/2005
Quinta 6 fot 1864/2005
Basun 16 fot 1705/2005
 
Koppel & kombinationer info: Manual/Pedal
Tillbehör: Calcant, Sperrventil för man. och ped. (2st)
Antal ljudande stämmor: 15
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1705
Fasadbyggare: Cahman, Johan Niclas (ca 1679 - 1737)
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se bebyggelseregistret.
Typ av traktursystem: Mekanisk
Info traktursystem:
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Kilbälg
Antal bälgar: 3
Info bälgar/luftsystem: Från 1705, ombyggda 1864.
Manuell pumpning möjlig: ja
Källor info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov:
Intonation: Välgjord
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Barock
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Magasinerat material:
Övrig info: