Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1885 Norra Björke, Norra Björke kyrka Härngren, C A ( 1892 - 1912)
Ny orgel, äldre material? 1965 Norra Björke, Norra Björke kyrka Liareds Orgelbyggeri, Liared, ( - )
Inventering 1989 Norra Björke, Norra Björke kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Norra Björke, Norra Björke kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Norra Björke, Norra Björke kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Aktivitet info:
Disposition:
 
Manual I C - g3 (56 keys)
Gedackt 8'
Principal 4'
Mixtur 1 1/3'
 
Manual II C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Blockflöjt 4'
Principal 2'
Nasat 1 1/3'
Sesqualtera 2 Chor
Cresc.-Dim.
 
Pedal C - d1 (27 keys)
Subbas 16'
Nachthorn 4'
 
Koppel & kombinationer info: II-I Unison, I-Ped, II-Ped
Antal ljudande stämmor: 10
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: ? 1885
Fasadbyggare: Härngren, C A ( 1892 - 1912)
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Stum fasad
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret.
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk-pneumatisk
Info registratursystem:
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomligt.
Manuell pumpning möjlig: nej
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov:
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Övrig info: