Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1886 Ekby, Ekby kyrka Johansson, Mösseberg, J A ( - )
Renoverad och omdisponerad 1978 Ekby, Ekby kyrka Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Inventering 1989 Ekby, Ekby kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Ekby, Ekby kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Ekby, Ekby kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man C - f3
Borduna 16 Fot. Bas/Disc
Principal 8 Fot.
Rörflöjt 8 fot
Salicional 8 fot
Flûte Octaviante 4 Fot.
Octava 4 Fot.
 
Ped C - f0
Bihängd  
 
Koppel & kombinationer info: Oktavkoppel
Tillbehör: Calcant, Svällare (hela orgeln)
Antal ljudande stämmor: 6
Typ av pedal: Bihängd
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Fasadens datum: 1886
Fasadbyggare: Johansson, Mösseberg, J A ( - )
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Dubbelfaltad viktbelastad parallellbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Övrig info:
Källor info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Välfungerande.
Vårdbehov: Översyn vart 3-4:e år.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Historiskt sammansatt
Konstruktionskvalitet: God.
Materialkvalitet: God.
Ursprunglighet:
Regionala särdrag:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: