Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1992 Vänersborg, Onsjökyrkan Walter Thür Orgelbyggen AB, ( 1968 - 2004)
Inventering 2013 - 2014 Vänersborg, Onsjökyrkan Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Vänersborg, Onsjökyrkan    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: På golvet i norr
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3 (56 keys)
Rörgedackt 8'
Principal 4'
Flöjt 4'
Svegel 2'
Mixtur 2 chor
Tremulant
Svällare
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: Man/Ped
Antal ljudande stämmor: 6
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadbyggare: Walter Thür Orgelbyggen AB, ( 1968 - 2004)
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomligt.
Manuell pumpning möjlig: nej
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Ostämd
Vårdbehov: Behov av stämning.
Intonation: God
Klangstyrka: Stark för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God