Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1961 Bråttensby, Bråttensby kyrka John Grönvall Orgelbyggeri, ( 1927 - )
Inventering 1989 Bråttensby, Bråttensby kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Bråttensby, Bråttensby kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Bråttensby, Bråttensby kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3 (56 keys)
Gedakt 8'
Principal 4'
Kvint 1 1/3'
 
Manual II C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Täckflöjt 4'
Principal 2'
Cresc. Man. II
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: Manual=kopp. II-I unison, Pedal-koppel I, Pedal-koppel II (eg Pedal=koppel I resp Pedal=koppel II)
Antal ljudande stämmor: 7
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Fristående
Fasadbyggare: John Grönvall Orgelbyggeri, ( 1927 - )
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomlig
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Ostämd
Vårdbehov: Regelbunden översyn.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Magasinerat material: En pall på läktaren
Övrig info: