Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1949 Eggvena, Eggvena kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Ny orgel, med äldre material 1983 Eggvena, Eggvena kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 1989 Eggvena, Eggvena kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Eggvena, Eggvena kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Eggvena, Eggvena kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Blockflöjt 2'
Sesqualtera 2 ch
 
Manual II C - g3 (56 keys)
Spetsflöjt 8'
Ged. Flöjt 4'
Principal 2'
Tremulant
Svällare
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: I-Ped., II-Ped., II-I
Antal ljudande stämmor: 8
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1949
Fasadarkitekt: Jonsson, Ragnar ( - )
Fasadbyggare: Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret.
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomlig
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov:
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens sena fas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Magasinerat material: Orgelpall