Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1960 Hudene, Fåglaviks kapell A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Inventering 1989 Hudene, Fåglaviks kapell Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Hudene, Fåglaviks kapell Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Hudene, Fåglaviks kapell    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: På golvet i norr
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3 (56 keys)
Gedackt
Rörflöjt
Principal
Cymbel
Svällarluckor
 
Antal ljudande stämmor: 4
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadbyggare: A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Fasadpipor info: Luckor framför.
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomlig
Manuell pumpning möjlig: nej
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Gott
Vårdbehov: Regelbunden översyn.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God