Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1953 Vesene, Vesene kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Inventering 1989 Vesene, Vesene kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Vesene, Vesene kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Vesene, Vesene kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3 (56 keys)
Principal 8'
Gedakt 8'
Rörflöjt 4'
Svegel 2'
Svällare
 
Pedal C - d1 (27 keys)
Gedakt 8'
 
Koppel & kombinationer info: Oktavkoppel 4', Ped.-koppel I
Antal ljudande stämmor: 5
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: I orgelhusets södra gavel
Fasadens datum: 1953
Fasadarkitekt: Niklasson, Adolf ( - )
Fasadbyggare: Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Fasadpipor info: Stum fasad
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomlig
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick: Gott
Vårdbehov: Regelbunden översyn.
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens tidiga fas
Konstruktionskvalitet: God
Materialkvalitet: God
Övrig info: