Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Dokument:
Plats: Södra Björke, Södra Björke kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Aktivitet info: