Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel? 1912 Broddarp, Broddarps kyrka Liareds Orgelbyggeri, ( 1891 - ca 1970)
Utökad 1950 Broddarp, Broddarps kyrka Liareds Orgelbyggeri, ( 1891 - ca 1970)
Inventering 1989 Broddarp, Broddarps kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Broddarp, Broddarps kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Plats: Broddarp, Broddarps kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - f3 (54 keys)
Principal 8 fot
Rörflöjt 8 fot
Salicional 8 fot
Octava 4 fot
Kvinta 2 2/3  1950
Blockflöjt 1950
Svällare
 
Pedal C - f0 (18 keys)
Bihängd  
 
Koppel & kombinationer info: Sett från den spelande. Kopplet till vänster: Då inget register är draget kommer Octava 4 fot. Är Octava 4 fot dragen kommer Principal 8 fot. Är Principal 8 fot dragen kommer Octava 4 fot. Mittkopplet: Oktavkoppel från g0 och uppåt. Kopplet till höger: Återställ.
Antal ljudande stämmor: 6
Typ av pedal: Bihängd
Spelbordsplacering: Fristående
Fasadens datum: 1912
Fasadarkitekt: Lindegren, Axel ( 1860 - 1933)
Fasadbyggare: Liareds Orgelbyggeri, ( 1891 - ca 1970)
Fasadpipor info: Stum fasad.
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov:
Skador/fel: Mögel
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Historiskt sammansatt
Konstruktionskvalitet:
Materialkvalitet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: