Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1956 Mjäldrunga, Mjäldrunga kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 1989 Mjäldrunga, Mjäldrunga kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Mjäldrunga, Mjäldrunga kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Fasad


Dokument:
Plats: Mjäldrunga, Mjäldrunga kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3 (56 keys)
Gedakt 8'
Principal 4'
Mixtur 3 ch.
 
Manual II C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Gemshorn 4'
Principal 2'
Sifflöjt 1'
Svällare
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: Ped. I, Ped. II, II/I, 16' II/I
Antal ljudande stämmor: 8
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Fristående på läktarens södra sida
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se Bebyggelseregistret.
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Vårdbehov:
Skador/fel: Mögel
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens tidiga fas
Konstruktionskvalitet:
Materialkvalitet: Mindre god