Skara stifts orgelinventering 2013–2014
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1953 Kärråkra, Kärråkra kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 1989 Kärråkra, Kärråkra kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2013 - 2014 Kärråkra, Kärråkra kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Orgelfasad


Dokument:
Plats: Kärråkra, Kärråkra kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Skara stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2013 - 2014
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3 (56 keys)
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Rauschkvint 2 ch
 
Manual II C - g3 (56 keys)
Gedakt 8'
Kvintadena 4'
Gemshorn 2'
Svällare
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Subbas 16'
Koralbas 4'
 
Koppel & kombinationer info: Ped. I, Ped. II, II/I, 16' II/I
Antal ljudande stämmor: 8
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Fristående på läktarens södra sida
Fasadens datum: 1953
Fasadbyggare: Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Se bebyggelseregistret
Typ av traktursystem: Rörpneumatisk
Typ av registratursystem: Rörpneumatisk
Typ av bälgar: Viktbelastad lådbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: nej
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Nuvarande skick:
Vårdbehov:
Intonation: God
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Personhistoria:
Magasinerat material:
Övrig info: